מדוע לוט, שהסכים ללכת בעיניים עצומות אחרי אברהם אבינו, בוחר להתיישב דווקא בסדום? הרב זאב קצנלבוגן, מבכירי המרצים בתנועת התשובה, בזווית מיוחדת על הפרשה