מאוד אהבתי את הרעיון המקורי וכן צורת ההגשה. ריגשה אותי ההקדשה לזכר חברי הטוב דודי ישראל ז"ל. יבורך הרב דוד רוזנברג על שיחותיו המיוחדות מלאות החן, ירבו כמותו בישראל.