הרצאה מעניינת ומועילה לשחרור ילדים, ולא רק, מהפחדים. מאוד יעיל ומהנה כדרכו. מצפה בכליון עיניים להרצאת ההמשך בנושא כפי שהובטח.