ראש ישיבת כסא רחמים, הגר"מ מאזוז שליט"א מזכיר כי בזמנו מרן הרב עובדיה אמר מילים נוראיים על ראש הממשלה שעבר שעשה את הפינוי של גוש קטיף, ולא רק הוא, אלא כל אלו שתמכו בזה, מי ששילם בחייו מי ששילם בבריאותו שלא יחשבו העולם שהעולם הפקר, יש מי שמנהל את העולם

בשיעורו השבועי הנמסר מידי מוצאי שבת, התייחס מרן ראש ישיבת כסא רחמים, הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א לעקירת יהודי עמונה מבתיהם, הזכיר את דברי מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל לפני הפינוי מגוש קטיף והביא בדבריו את ההלכה האוסרת הריסת בית כנסת לפני בניית בית כנסת אחר תמורתו. צפו בדבריו: