צפו בשמחה הגדולה בחג הגאולה י"ט כסלו תשע"ז במוסקבה בראשות הרב הראשי הגאון רבי בערל לאזאר שליט"א וקהל המונים.