צפו: ענק הזמר החסידי מאיר נקודה מסויימת בנוגה לימי החנוכה ומקנח בניגון חסידי