צפו בווארט לפרשת השבוע 'מקץ', מתובל בניגון רגש ומדברי תורתו של הרה"ק בעל ה"מי השילוח" מאיזביצה זי"ע בהגשת ר' מנדל ראטה • באידיש

//www.jdn.co.il/video/781952