צפו: הגר"מ מאזוז ב'מי שברך' לגראי"ל שטינמן

ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א השתתף אתמול בברית לנכדו ופתח את דרשתו בהתייחסות למצבו הרפואי של מרן הdראי"ל שטינמן • צילום: עזרא טרבלסי