מה מייחד את מציאת מצרים על פני בריאת העולם? הרב זאב קצנלבוגן, מבכירי המרצים בתנועת התשובה, בזווית מיוחדת על הפרשה