צפו בוידאו: הגאון רבי שאול אלתר שליט"א נושא דברים בשמחת השבע ברכות לבת הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו שליט"א ונכדת רבה הראשי של תל אביב, הרב ישראל מאיר לאו שליט"א

//www.jdn.co.il/gallery/802536