צפו בווארט לפרשת השבוע 'משפטים', מתובל בניגון רגש ומדברי תורתו של הרה"ק בעל ה"מי השילוח" מאיזביצה זי"ע בהגשת ר' מנדל ראטה • צפו

באידיש:

בעברית: