בחג הסוכות האחרון, כאשר כבר קשתה עליו הדיבור, הגיעו קבוצה מתלמידיו המתגוררים ברמת השרון לסוכתו של מרן הגר"י אדלשטיין זצוק"ל, שם שרו את הניגון המפורסם למילים הנאמרים בשעת פתיחת הארון, כאשר הגר"י מלווה אותם בדבקות עצומה