מרן הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל, היה אחד מששת התלמידים הראשונים של ישיבת פוניבז' בבני ברק • בתיעוד נדיר המתפרסם בלעדית בJDN נראה מרן זצוק"ל מספר על השנים הראשונות בישיבה • היכן לנו? כיצד הצליחו להתמודד עם הגנבים שפרצו למקום? • צפו