אלפים ובראשם אדמורי"ם ורבנים השתתפו בשמחת הנישואין לבן הגה"צ המשפיע רבי אלימלך בידרמן שליט"א • הכלה היא בת גיסו הרה"צ רבי גדליה משה רוזנבוים בן כ"ק האדמו"ר מזוטשקא שליט"א וחתן הגר"א לעמבערגר זצ"ל • צילום וידאו: שוקי לרר

//www.jdn.co.il/gallery/807232