צפו בתיעוד וידאו - הגאון הגדול רבי שמואל יעקב בורנשטיין שליט"א ראש ישבת קרית מלך בדביקות ושירי התעוררות במשתה היין ביום הפורים בנוכחות תלמידיו