ליל התקדש חג. הוא נעמד בכל הדרתו עוטה קיטל צחור. פניו מפיקות אורות. באמתחתו כמות לא מבוטלת של ווארטים על סדר ההגדה, וכמובן כבכל שנה הסיסמה 'זוהתה חומרה חדשה' מקבלת אצלו משמעות רצינית למדי... האם יזכור את המצוה המרכזית של הליל הקדוש... האם גם בה יחמיר ויהדר? זמן חרותינו!