על פיו ישק דבר
לאורו נסע ונלך
מעניין אם הקואליציה בממשלה ג"כ תתפרק…….