צפו באור השבת עם הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן שליט"א. השבוע, פרשת מצורע מרחיב הרב אודות העונש המגיע למי שמגיע לרוצה לנתק את חבריו מהחברה, על ידי הוצאת שם רע, ומידה כנגד מידה, הוא הופך למצורע ומנותק מהחברה