כיצד יכולים לדרוש מיהודי להיות קדוש כמו הקב"ה? וכי ניתן לבן תמותה להגיע לדרגה שיש לבורא עולמים? צפו באור השבת עם הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן שליט"א, על פרשת השבוע, אחרי מות - קדושים