"העיקר להתחבר לרשב"י, בהבטחתו שהתורה לא תישכח. על ידי לימוד התורה נזכה לגאולה השלימה". צפו באור השבת עם הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן שליט"א, והשבוע, בדבר תורה מיוחד לקראת הילולת הרשב"י שיחול במוצאי השבת