אל תחכה שיבקשו ממך עזרה. לך לסייע לו לפני שהוא נופל, כי אחר כך לא תוכל לעזור לו. "נוח לו לאדם שיפיל עצמו באש ואל ילבין פני חבירו". צפו באור השבת עם הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן שליט"א, על פרשת השבוע, אחרי מות - קדושים