מאז התפרסמה הפרופוגאנדע על ציון רבנו עובדיה מברטנורא, אני שואל מחפש ומבקש איזה שהוא מקור שיום ג' בסיון הוא יום ההילולא שלו, כלומר היא"צ, ולא שנאספים להילולא – שהוא גם ענין גדול – כשם שנאספים להילולת ר' מאיר בעל הנס בפסח שני בטבריה (וה"שדי חמד" כבר דן בזאת), או הילולת חוני המעגל בחצור הגלילית ביום העצמאות, כי יש בו יום חופש, או הילולת יונתן בן עוזיאל בכ"ו בסיון בעמוקה, כי הצדיק ר' שלום גפנר חנך אז את המבנה על קברו, וכדומה.
אודה למי שיכתוב כאן את המקור. לא מצאתי אותו בכל עלון שמפיצים שם ליד הציון.