הגאון רבי שאול אלתר שליט"א ר"י שפת אמת השוהה בימים אלו בארה"ב מסר שיחה תורנית בביהמ"ד קרלין סטולין בבורו פארק. כמו"כ מסר שיחה לבבית לקבוצת בעלי תשובה בארה"ב בבית מארחו הנגיד ר' מאיר מלניק הי"ו - צפו:

שיעור תורני בביהמ"ד קארלין סטולין בבורו פארק:

בשיחת חיזוק לקבוצת בעלי תשובה בבית מארחו הנגיד ר' מאיר מלניק הי"ו