"עלינו לדעת מה הם השורשים שלנו, אם אנו נדע להשתמש במסורת שלנו על ארץ ישראל, הפלסטינים לא יצליחו לערער עלינו" - אמר ח"כ מקלב במליאת הכנסת בתגובה להחלטת אונסק"ו באשר למערת המכפלה. צפו בדבריו

"לא טענת הריבונות על ארץ ישראל תעצור את אומות העולם לטענות לבעלות על מערת המכפלה, רק אמונה ערכית שורשית ובסיסית אשר מושתת על הבטחת הקב"ה לעם ישראל רק זה מה שימנע את טענות אומות העולם", כך אמר יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה ח"כ אורי מקלב בהצעה לסדר שהגיש בנושא במליאת הכנסת.

בדבריו הדגיש ח"כ מקלב כי החלטה זו של ארגון אנסק"ו הטוענת לבעלות פלסטינאית על מערת המכפלה הינה החלטה הזויה שהיא הפך המציאות, "זה לא רק להגיד על לילה שהוא יום ועל יום שהוא לילה אלא זוהי החלטה שגויה ועובדתית לא נכונה, איך ניתן להגיד שמערת המכפלה שייכת לפלסטינאים שהם צאצאי ישמעאל בעוד אברהם ויצחק שהיו אבותיו קבורים שם.

מקלב הוסיף כי ההחלטה הזו לא הפתיעה אותנו, "גם את אבותינו היא לא הפתיע, אבותינו חששו שייבאו ויטענו לבעלות על המקום ולכן קנו את מערת המכפלה בכסף מלא, ולא רק – אלא אף לעיני כל בני חת, אברהם אבינו לא הסתפק בקניית מערת המכפלה בכסף מלא אלא עשה את זה בצורה גלויה לעיני כל בני חת כדי שלא יבאו ויטענו לבעלות על המקום.

מקלב ציין את דברי המדרש כי "שלושה מקומות אומות העולם לא יכולים לטעון לבעלות, מערכת המכפלה שאברהם קנה בכסף מלא, הר הבית שדוד המלך קנה ושכם שיעקב אבינו קנה, זה שלושה מקומות שנקנו בכסף מלא למרות שהיו יכולים להשתמש בהבטחת הבעלות על ארץ ישראל אבל האבות הקדושים החליטו לקנות בכסף מלא בכדי שלא יהיה עוררין".

ח"כ מקלב הוסיף ואמר כי לא טענת הריבונות על ארץ ישראל תעצור את אומות העולם, רק אמונה ערכית שורשית ובסיסית אשר מושתת על הבטחת הקב"ה לעם ישראל רק זה מה שימנע את טענות אומות העולם, "אבל חשוב להגיד", אמר מקלב, "המסר הוא לא רק לאומות העולם, המסר הוא לנו".

"התורה מאריכה מאוד בפסוקים בנושא קניית מערת המכפלה, מעל לעשרים פסוקים – כיוון שהמסר הוא לנו, עלינו לדעת מה הם השורשים שלנו, אם אנו נדע להשתמש במסורת שלנו על ארץ ישראל ועל המקום הללו לא יהיה עוררין, נבוא לשם נחזק את המקומות הללו לא יהיה להם מה לטעון" – סיכם ח"כ מקלב.