תשעה באב תשע"ז - המקובל הגאון רבי יעקב עדס הגיע לקונן על החורבן בקבר רחל אמנו. צילום: מוסדות רחל אמנו