כל הקרדיטים הענקתם, רק קרדיט ליוצר המלים שכחתם לתת.
המלים הם מספרו הקדוש של בעל התניא זי"ע.
ואימרה זו תיקן הרבי מליובאוויטש זי"ע לשננו עד שכל ילד יהודי יוכל לאמרו בעל פה. – אכן רצון יראיו יעשה.