שנה חדשה בפתח, הרבה תקווה אך גם חשש מהבלתי ידוע. מה יעזור לנו להכנס בשמחה לשנה שבפתח? הרב זאב קצנלבוגן מחדש לנו מבט על ראש השנה