תיעוד נדיר: תפילת הרבנים עם המקובלים בשופר של יעל וחצוצרות כסף בקבר דוד המלך לישועת עם ישראל וקץ הגאולה ברחמים