בנאום שנשא במליאת הכנסת, ציטט ח"כ אייכלר את מרן הרב שך זצ"ל בשנת תשמ"ח על גיוסם של בני הישיבות. "אני יהודי זקן, אין לי כח לעמוד על הסטנדר, אבל אני אומר לכם, אם חלילה יהיה גזירה על זה, כל הבני תורה שבארץ ישראל, נלך לגלות כדי שלא תשתכח התורה"


בנאום שנשא בכנסת לרגל החוק החדש שעומדת לחוקק הקואליציה בנושא הסדרת מעמדם של בני הישיבות ציטט ח"כ אייכלר את מרן הרב שך זצ"ל בשנת תשמ"ח בעת שעלתה שוב שאלת גיוסם של בני הישיבות.

"עולה שאלה על הישיבות ומצביעים על כך, חושבים שזה פוליטיקה ואם זה יצביע כך יהיה כך, מה אתם מדברים בכלל? אני יהודי זקן, אין לי כח לעמוד על הסטנדר, אבל אני אומר לכם, אני אומר בשם כולם, אם חלילה יהיה גזירה על זה, אני מרים את היד ואני אומר 'אם אשכחך ירושלים', כולנו, כל הבני תורה שבארץ ישראל, לא נשכח את ירושלים אבל נלך לגלות כדי שלא ישתכח התורה. שיידעו שזה לא משחק ילדים, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים אבל אלינו זה לא נוגע. בלי תורה אין עם".

"אף בן ישיבה לא יישאר כאן, הם לא יודעים מה שכתוב והם משחקים עם התורה… הם המחריבים של ארץ ישראל, לא הבונים של ארץ ישראל".

"באה כאן שופטת בבית משפט עליון ומרימה את היד על התורה, היא לא יודעת לכתוב אפילו עברית כמו שצריך, והם פוסקים"

"רבותי צריך לדעת היכן אנו עומדים כאן. חלילה, אנו לא הולכים להילחם ולריב, לא הולכים להריגות, לא הולכים לזרוק אבנים, לא הולכים למכות, אבל תנו לנו לחיות, עם התורה שקיבלנו".

הרב אייכלר סיים את נאומו: "אדוני היו"ר, היום כולנו מבינים שאם אפשר לכבות את אור התורה. אך בבג"ץ יושבים אנשים ללא אחריות ציבורית כמו שיש לנבחרי ציבור ובחסות 'השוויון' הם כורתים את הענף עליו כולנו יושבים. יש פתרונות לשוויון כמו למשל הסרת הסנקציות הפליליות לכלל אזרחי הארץ. צריך להגיע להסדר ולחוק שיעמוד במבחן בג"ץ ויפה שעה אחת קודם"