די נאטור - הטבע, היצירה האידישאית של ר' יום טוב הערליך, שבוצעה גם בשפה העברית על ידי אברהם פריד באלבום אוצרות יהודיים, בביצוע מחודש על ידי הזמר יואלי פולקוביץ, בליווי תזמורתו של אברומי ברקו • צפו בביצוע המשובח

המילים באידיש:

קום מיין פריינט אין גארטן
לאמיר ארויס אויפן פעלד
און באטראכטן דארטן
די גרויסקייט פון באשעפער פון דער וועלט,
קריכט א מוראשקע צו זיך אין שטעטל
און עס טראגט אויף זיך א שווערע בלעטל
דער זומער גייט אוועק,
עס קומען קאלטע טעג
מען דארף זיין ווארעם צוגעדעקט
זע די שיינע בלומען
די בלעטעלעך פונקטליך אין צאל
זומער ווינטער קומען
אלע יאר פונקט אין צייט אלעמאל
פונקטליך קומט די נאכט און טאג נעמט ווערן
און פונקטליך דרייען זיך ארום די שטערן
און ווו די וועלט איז ווייס
אויף די בערג פון אייז
דער ווייסער בער קריגט אויך זיין שפייז

אני מאמין איך טו גלויבן
אז דער באשעפער דארט פון אויבן
באשאפן האט געקענט נאר איינער
אזא גרויסע וועלט א שיינער
געווען און איז און וועט זיין איינער
אוי און אים דארף נישט העלפן קיינער
ווייל קיינער קען אים נישט פארשטיין
ווי אזוי ער מאכט עס אלץ אליין

ווען טיט וואלט ווערן אלע ימ'ן
און א פען פון יעדן גראז
און אלע הימלען זיי צוזאמען
א שטיק פארמעט אן א מאס
און שרייבן דארט מיליאנען יארן
וואלט קיין אנפאנג נישט געווארן
פון די שבחים פון דעם העלד
דער באשעפער פון דער וועלט

עס ווייסט דאך יעדער איינער
אז מען קען נישט רירן קיין האנט און קיין פיס
דער עסן ביי די ציינער
איי און מען קען נאך נישט קיין ביס
ביז מען קריגט נישט קיין רשות פון אויבן
דער באשעפער זאל אליין ער לויבן
הייסט ער גיין איז גיין הייסט ער שטיין איז שטיין מען קען דאך גערנישט טאן אליין

אני מאמין איך טו גלויבן
אז דער באשעפער קוקט פון אויבן
און ער אליין טוט עס אנפירן
מיט אלעס וואס עס טוט פאסירן
און אכטונג גיט אויף יעדן איינעם
און פארזעט נישט קיינמאל קיינעם
און מען דארף גלויבן שטארק אין דעם
און זוך פארלאזן נאר אויף אים

צום הימל וואלט איך מיר געפלויגן
ווען איך וואלט פליגלען נאר פארמאגט
און פון שפיץ פון רעגנבויגן
וואלט איך פאר דער וועלט געזאגט
אוי ווער עס טוט באמת גלויבן
און אז ער דארף א הילף פון אויבן דארף ער גאנישט טאן צו דעם
און דער באשעפער העלפט גלייך אים
אני מאמין איך טי גלויבן