טיפ לשבוע מוצלח • הילולת רבי יהודה הנשיא. פורים וילנא. הילולת הרמב"ם. הילולת רבי ברוך ממז'יבוז. הילולת המגיד ממעזריטש זי"ע ועוד • הרב עידו וובר עם אירועי השבוע וסיפור על הבעל שם טוב למוצאי שבת