כאשר יהודי עומד בניסיון, כפי שהיה ליוסף הצדיק, הוא לא רק עולה לגדולה בזכות העמידה האיתנה, הוא עוד מציל בסוף יהודים אחרים • צפו באור השבת עם הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן שליט"א, על פרשת השבוע, וישב