הרב יוסף דורפמן, מומחה הכשרות בנושאי התולעים, ערך אתמול, במסגרת שני שיעורים שונים שמסר, בדיקה אקראית על דג בקלה צעיר קפוא. המשתתפים נדהמו למראה עיניהם: לא תאמינו כמה תולעי אניסאקיס נמצאו בתוך הדגים • צפו

קנית דג בקלה צעיר באריזה קפואה עליה מתנוססת חותמת כשרות של אחד הבד"צים עליהם סומכים כלל הציבור החרדי, הכנת דג לארוחת צהריים או לכבוד שבת קודש, וכל מי שאכל מהדג ה'כשר', נכשל בכמה וכמה איסורים. הייתכן?

צפו בסרטון הבא: התיעוד מתוך שיעור שמסר מומחה הכשרות, הרב יוסף דורפמן בכולל של חבר מועצת חכמי התורה, הגר"ש בעדני שליט"א. בדיקה אקראית של דג בקלה צעיר הדהימה את המשתתפים שנחשפו לכמות התולעים.

הרב פתח דגי בקלה צעיר רבים מול האברכים ההמומים וחשף בכל דג שבדק ללא יוצא מהכלל תולעי אנסקיס במעיים, כשהרב הדגיש שאין מדובר בתולעים הנמצאים בבשר הדג שיש בזה מחלוקת הפוסקים (דווקא לעניין תולעת האנסקיס), אך כאן הדגיש הרב, התולעים הינם במעיים שזה אסור לפי רוב רובם המוחלט של הפוסקים ואין מי שמנקה אותם כראוי ונמצא שהשם ירחם נכשלים בלאווין רבים ללא גבול.

הרב יוסף דורפמן הופיע באותו ערב בהרצאה תורנית בפני משגיחים במכון כתר ההלכה ושם קיבל הרב שוב שקית סגורה של דגי בקלה צעיר ואף שם עם חותמת של בד״ץ כלשהו, ובכל דג שהרב פתח נמצאו תולעים והיו דגים שנמצאו בהם עשרות תולעים בדג בודד!! חלק מהמשגיחים התלוננו על כך שיש חוסר ידע בציבור שלנו מהמכשלה הנוראה. עוד התברר שם שיש עדות חשובות מאוד הנוהגות לאכול דג זה בשבת מחסרון הידיעה. ובוודאי שאין ידע בציבור כיצד ניתן לנקות דג זה ואין מקומו בבית של שומרי כשרות ודת.

//www.jdn.co.il/video/877785

//www.jdn.co.il/breakingnews/766004

//www.jdn.co.il/video/852905