הוועדה המקומית לתכנון ובניה של עיריית בירושלים סירבה לאשר תכנית דיור להשכרה לטווח ארוך בשכונת תלפיות בירושלים. "איסור גורף בתב"ע למרפסות סוכה בירושלים כשעיקר הביקושים הם ציבור מסורתי ודתי, הוא טפשות ורשעות כאחד", טען יצחק פינדרוס

הוועדה המקומית לתכנון ובניה של עיריית בירושלים סירבה לאשר תכנית דיור להשכרה לטווח ארוך בשכונת תלפיות בירושלים, זאת מכיוון שלא ניתן לבנות בדירות מרפסות סוכה. הוועדה התנתה את המשך קידום הפרויקט בהוספת מרפסות סוכה לכל הדירות.

מדובר בפרויקט "דירה להשכיר באלנבי", שעתיד לכלול 279 יחידות דיור המיועדות להשכרה ארוכת טווח. מי שנלחמו נגד התוכנית הם ארבעת חברי ועדה חרדים שסירבו לאשר תוספות בנייה והקלות לתכנית בגלל שבתוכנית אין מרפסת סוכה, מה שמדיר את הציבור החרדי מהפרויקט. בעקבות כך התכנית ירדה מסדר היום של הוועדה.

ביזנעס שימושי

"שוב אנחנו מגלים, כמו בנושא השבת והמינהלים הקהילתיים, שכל התפתחות בעיר, גם בשכונות לציבור החילוני והמסורתי, נבחנת בעינים חרדיות באופן סקטוריאלי בלבד, תוך התנגדות לקידום הטוב המשותף של כלל תושבי העיר", אמר חבר המועצה החילוני, יהודה גרינפילד.

לעומתו טען יצחק פינדרוס, כי "איסור גורף בתב"ע למרפסות סוכה בירושלים כשעיקר הביקושים הם ציבור מסורתי ודתי גם באזורים לא חרדים, הוא טפשות ורשעות כאחד. הדרישה היום של הוועדה המקומית כאשר מפורסמת בקשה להקלה או הגשת תוכנית לתוספת זכויות להסדיר גם סעיף זה, שיאפשר לציבור דתי ומסורתי המעוניין בכך, לקבל מרפסת סוכה".

25% מכלל הדירות בפרויקט יהיו מיועדות לדיור בשכר דירה מופחת לזכאים. הפרויקט מקודם על ידי עיריית ירושלים וקבינט הדיור. בחברת דירה להשכיר הסבירו בעבר כי המכרז ישווק במודל לפיו הדירות יושכרו לתקופה מינימלית של 20 שנה, כאשר 25% מהדירות יושכרו לזכאי משרד הבינוי והשיכון במחיר הנמוך ב-20% משווי השוק. בתום תקופת ההפעלה בת 20 שנה יהיה רשאי היזם למכור את הדירות בשוק החופשי.

מקור: http://bizzness.net/