"כל יהודי שנהרג על קידוש ה' יש לו שכר עצום בשמים, וה' לוקח את הצדיקים", אמר ראש הישיבה בהספד על הרב רזיאל שבח הי"ד. "אבל כל זה לא פוטר אותנו מלהאשים את שרי הממשלה והמדינה, שמתייפייפים בעיני אומות העולם"

בעצרת השלושים לזכרו של הרב רזיאל שבח הי"ד, שנרצח בפיגוע ירי, הספיד מרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז שליט"א. "אנחנו חושבים יש לנו ביטחון במדינת ישראל, אבל אין לנו כלום, אנחנו נמצאים כעניים בפתח, היום תפסו את הרוצח של הרב שבח, והנה היום בא מישהו אחר רצח את הרב איתמר בן גל".

"הערבים היו שרים פעם: תהרוג לנו אחד יש לנו עוד אחד. הפסוק אומר עליהם והוא יהיה פרא אדם, היה צריך לומר 'אדם פרא' אלא כל תואר שתתן להם, הם ישארו פרא, יהיה ראיס יהיה פרא ראיס, אדם יהיה פרא אדם. מאז שאמרה עליהם התורה, והוא יהיה פרא אדם, בכל רגע ורגע הוא יהיה ונשאר תמיד פרא אדם, אף פעם לא יכול להיגמל מהפראות שלו.

ראש הישיבה הוסיף, "חשבון שמים אנחנו לא יודעים, על מה הוא כיפר בהסתלקותו, אבל כל זה יגיע לידי פירעון. יגיע הזמן שה' יפקוד את כל המעשים שלהם. כתוב כי דורש דמים אותם זכר,כביכול על ליבו של ה' מונחים כל ההרוגים שנהרגו על היותם יהודים, וה' ינקום את נקמתם. כולם יקבלו את עונשם וישלמו על זה. גם גרמניה תתן את דינה. ומעל כולם אלו שמכחישים את מעשיהם, כמו פולין, מחוקקים עכשיו מי שיאמר שפולין אשמה בשואה יקבל מאסר, זה הרשעות הגדולה, בנו על אדמתם מחנות השמדה, איך אתם מסוגלים לשבת בשקט, תתנגדו לכך, כמו שמדינות אחרות התנגדו.

"כל יהודי שנהרג על קידוש ה' יש לו שכר עצום בשמים, הרוגי מלכות אין שום ברייה יכולה לעמוד במחיצתם. המנוח היה צדיק היה מוהל בחינם, היה עוסק בתורה, היה אדם מיוחד,וה' לוקח את הצדיקים דודי ירד לגנו לרעות בגנים וללקוט שושנים. אבל כל זה לא פוטר אותנו מלהאשים את שרי הממשלה והמדינה, שמתייפייפים בעיני אומות העולם. אם גוי ירק עליך אסור להחזיר, אם זרק עליך אבן אסור להחזיר, מתי מותר לך אחרי שיהרוג אותך..

"​כאן תפסו את המחבל, והנה הגיע מחבל אחר שפגע בקדוש הרב איתמר בן גל. לכן זה לא מספיק, כשתופסים מחבל צריך לגרש את כל המשפחה שלו לחו"ל, לא נהרוג אותם וגם לא נקח להם את הכסף, אבל כולם החוצה, החוצה. לא יתכן שאנחנו צריכים לממן פושעים, לממן רוצחים, אין דבר כזה, כולם מפחדים מהבג"ץ, אבל יבוא יום שהעם יתפוס את השלטון בשכל.

"זה הרוצח גדל ככה, כי חונך להרוג יהודים, כשהם לומדים חשבון, יש שם שאלה: היה מכונית אחת, והיו עשרה יהודים עוברים, דרסה שלשה יהודים, כמה יהודים נשארו?.. משום שהשנאה שלהם טבועה בדם, מניקים את בניהם שנאה. ביום שישי עומדים במסגד מדברים רע על ישראל. מה עשינו לכם?! פה הערבים חיים בצורה הכי טובה בעולם. תפסיקו להחניף, הערבים שעושים רע יגורשו.

"ה' ישמור על משפחתו של הנרצח. צריך לעודד את האלמנה והיתומים, הפסוק אומר אבי יתומים ודיין אלמנות הוא האבא של היתומים, ודן את האלמנות מה הכוונה הוא דן את דינם ונוקם את נקמתם של האלמנות. הרב מרדכי אליהו היה גם הוא יתום, בגיל 11 אביו נפטר, והוא היה מעודד את היתומים היה אומר להם: גם אני הייתי יתום, אבל היה לי אבא, אבא שבשמים, ועם האמונה הפשוטה הזו הוא התחזק עלה ונתעלה ונעשה רב ראשי בישראל.

לסיום אמר כי "כדאי לעשות פעם בשבוע אחרי תפילה של שבת לומר מזמור צ"א ויהי נועם ויושב בסתר, זה מזמור נגד פיגועים, ודבר שני כל אדם שיוצא בבוקר לעבודה יתן פרוטה לצדקה, צדקה יכולה להגן ולשמור".