וידיאו נדיר ובלעדי: הצצה אל הקודש פנימה רבינו הקדוש מרן ראש הישיבה אילת השחר זיע"א בקריאת המגילה, בליל פורים תשע"ד. הוידיאו באדיבות מערכת בקודש פנימה