אין שום משמעות לעדות של ע"א ובפרט שלא נתקבלה בבי"ד