צפו בתיעוד ממאפיית המצות שעוררה סערה בעולם ההלכה, כאשר יש הטוענים כי החידוש שהונהג במאפייה בנוגע לצורת רדידת הבצק, גורמת להידור במצות, אך יש הטוענים כי מדובר בצעד ההופך אותם למצות מכונה, אותם נהגו רבים שלא לאכול בימי הפסח

כל מי שהיה בעבר במאפיית מצות, מכיר את עבודת המרדדים העובדים קשה על מנת לרדד את הבצק לעובי הדק של המצה. במאפיית "ברכת הפסח" התחילו לייצר שנה שעברה מצות עם פטנט ייחודי המביא לשיא עולמי: דקה ועשרים שניות מהלישה עד אחרי האפייה. פוסקי ההלכה דנים כעת האם מדובר במצות יד או שמא השינוי גורם לשינוי הדין כמצות מכונה.

יש טוענים כי 'חדש אסור מן התורה' (וכמליצת החת"ס), ולעומתם יש עונים שזה רק על צורת המצה וצורת הציצית והתפילין אבל הכלי עבודה כן משתנים לטובה מזמן לזמן (כמו בעשיית בתים לתפילין פעם עשו רק ביד והיום יש המצאות שונות עם רגל וכדו').

אחרים אומרים שגם אצל הדברי חיים מצאנז היו המצות מכונה עם גלגלים ולא היה חשמל בכל זאת נקראת מצות מכונה, ממולם טוענים שאצל הדברי חיים גלגל אחד הפעיל גלגל שני וכן הלאה וזה היה כח כחו ולא כחו אבל כאן כל דבר בנפרד והגלגל כולו רק בכח אדם וכל פעולה נעשתה בנפרד ויש שליטה מלאה על כל דבר.

אב"ד 'היכל הוראה' הגר"מ ברנדסדורפר שליט"א התבקש לבוא ולהכריע, והוא מוסיף שהגם שבתוך התנור המצות נוסעות על ברזל עדיין זה רשת וזה לכתחילה טוב, ובפרט שמרוויחים את חומרת החיי אדם שכל המצות הם תנור ראשון. בזה אין מחלוקת שיש כאן הידורים וחומרות אמיתיים כל המצות הם תנור ראשון והמצה לא נח לרגע כמימרה, והבועט (פינער) עובד על כל העיסה ביחד כל הזמן ולא על קצה אחד, ובפרט המרדדים עובדים ללא הפסקה בצורה מהירה אפשר להגיד שהמאפייה היחידה שלעובדים אין זמן לדבר או לשיר, ובמשך חמש שעות רצופות לא הוציאו את הפלאפון אפילו פעם אחד!

יש טוענים בכל זאת כי כל המשנה ידו על התחתונה, ויש אומרים שיש יותר מדי מכשולות בהאפייה הרגילה ולכן יותר טוב לשנות כמו כל התשמישי קדושה שנעשתה היום בצורה שונה מבעבר. לפניכם הכרעתו המליאתו של הגר"מ ברנדסדורפר, שכאמור ממליץ על החידוש באפיית המצות.