לאחר שהתגלה כי העברת השגרירות לירושלים עשויה להתעכב בשל מכשול בירוקרטי, חתם הבוקר שר האוצר, משה כחלון, על מתן פטור מהיתר לטובת הקמת תשתיות חיוניות לפעילות השגרירות. "שמח על הזכות שנפלה בחלקי"

בעקבות הפרסום על עיכוב אפשרי בהעברת השגרירות האמריקנית לירושלים בשל מכשול בירוקרטי הנחה שר האוצר את המועצה הארצית לתכנון ולבניה להתכנס בדחיפות לטובת מתן פטור מהיתר להקמת תשתיות הנדרשות להעברת השגרירות.

המשמעות: הועדה צפויה להסיר את המכשול ובכך לאפשר את העברת השגרירות בזמן.

שר האוצר כחלון אמר בעת החתימה על הבקשה: "אני מודה על הזכות שנפלה בחלקי כשר האוצר והממונה על התכנון במדינת ישראל לקדם את העתק השגרירות האמריקאית  מתל אביב לירושלים בירתינו הנצחית.

לצורך כך, הנחיתי את המועצה הארצית לתכנון ובנייה לקדם על פי סעיף 266 ה' לחוק התכנון והבנייה מתן פטור מהיתר לטובת הקמת תשתיות חיוניות לפעילות השגרירות".

//www.jdn.co.il/breakingnews/970490