מתי ידאגו לנו, אזרחי המדינה כמו שדואגים לשגרירות האמריקנית. בצ'יק ניתן לפתור את בעית הדיור בלי מחיר למשתכן.