שנה שעברה כהן אחד ביקש ממני טלית
אמרתי לו "תן לי את הנעליים שלך, פיקדון…"