עקב חולשה בחודשים האחרונים שהחמירה בשבוע האחרון הוחלט בעצת טובי הרופאים שהובאו לחדרו בביה''ח 'שערי צדק' בבירה. ככל הנראה יעבור היום זקן רבני תימן ורבה של בני ברק הגר''ש קורח שליט''א (83) טיפול רפואי ע''י מומחים.

בשבת האחרונה התפשטה לה הידיעה על כך שהגר"ש קורח שליט"א זקוק לתפילות ותחנונים שהתקיימו בכל בתי המדרשות שבהנהגתו בארה"ק, וכן במרכזי התורה ובישיבות ובכוללים נאמרו פרקי תהילים לרפואתו השלימה. שמו לתפילה הרב שלמה בן נעמי (ויחיא) לרפו"ש בתוך שאר חולי עמו ישראל.

נציין שהגר"ש קורח שליט"א מכהן כרבה הראשי של העיר בני ברק עשרות בשנים, ועומד בראשה של קהילות חניכי הישיבות לק"ק תימן בכל רחבי הארץ. רבים רואים בו רבם המובהק, גאון עצום בנגלה ובנסתר. ספריו בכל מקצועות התורה, על התורה, על הש"ס, בהלכה, ובתורת הנסתר, ובמנהגי יהדות תימן ועוד.

רבי יצחק רצאבי שליט"א מקדיש אמש מוצש"ק את השיעור השבועי לרפואת הגר"ש קורח שליט"א: