אחרי 4000 שנה של תפילות איפה הכיפה שלך מר כחלון?
מה קשור שהנשיא טראמפ מכיר בירושלים כבירת ישראל. שרק אז נהפך להיות "בירת ישראל" אם הוא היה מכיר ב"יזד" כבירת איראן אז זה היה הופך את זה לבירת איראן????
כחלון תחשוב לפני שאתה מדבר תעשה טובה…..