בנאום במליאת הכנסת אמר אייכלר: "עלינו להתפלל שהימים הללו יעבור בשלום, ויחד עם זאת חובה עלינו להזכיר את אזהרת הנביאים כי השמירה על ירושלים תלויה בשמירה על הדת, על השבת, על התורה ועל ערכיה. זהו הביטחון הגדול לירושלים"

ח"כ ישראל אייכלר נאם במליאת הכנסת בשעת פתיחת שגרירות ארה"ב בירושלים וציין את היום ההיסטורי: "ברגעים אלו נפתח פרק היסטורי בירושלים, לב מלך ביד השם. הוא שנתן בלב האומה הגדולה בעולם להכיר בזכותם של היהודים בירושלים".

בדבריו הזכיר אייכלר את התקריות מדרום ומצפון: "באותה שעה נשמעים קולות לחימה בעזה, בצפון ובכל העולם הערבי. זה מזכיר לנו שעדיין בן דוד לא בא, עדיין אנו בעיצומו של החורבן והגלות ומתפללים כל יום לירושלים עירך ברחמים תשוב, ולא חלילה במלחמה ושפיכות דמים".

"ישנם שני פסוקים – "שישו את ירושלים גילו בה כל אוהביה שישו איתה משוש כל המתאבלים עליה". ופסוק שני אומר: "זכור ה' לבני אדום את יום ירושלים ערו ערו עד היסוד בה". הפסוק הראשון נדרש על ידי חז"ל: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה, ואילו השני מדבר על אלו המחפשים להרע, לחתור תחת קדושת של ירושלים, לערער ולמנוע מעם ישראל את זכותו על ירושלים".

"עלינו להתפלל שהימים הללו יעבור בשלום, ויחד עם זאת חובה עלינו להזכיר את אזהרת הנביאים כי השמירה על ירושלים תלויה בשמירה על הדת, על השבת, על התורה ועל ערכיה. זהו הביטחון הגדול לירושלים".

את דבריו סיים בתפילה לעתידה ושלומה של ירושלים: "ראויה ירושלים, ראויים כל אוהביה, מכל המגזרים והעדות. לשמור על קדושתה, ובכך נזכה שהקדוש ברוך הוא ישמור עלינו. ברוך אתה ה' בונה ירושלים".