מי שלא היה אצל דוד המלך לא ראה שמחה מימיו ואו ואו
להרגיש אצל רשב"י כל מוצאי שבת עם מלווה מלכה מפוארת שמחה עצומה