תודה על הדברים.
אבל צריך לדייק: לא "קרור קודם לפינוי!!", אלא במקביל!