זהירות עם עצה מס' 3. נייר זכוכית לא מותיר מקום מבריק אלא מקום מלא חריצים.