כך מתנהל סדר יומו של האדמו"ר מרחמיסטריווקא בביקורו בארה"ב, שעה אחר שעה • שיחות הצדיקים, ביקורי החסידים והעליה המיוחדת בספר התורה של ה'דברי חיים' זיע"א

בשעת בוקר מוקדמת (אתמול, יום א') נחת כ"ק האדמו"ר מרחמיסטריווקא שליט"א בשדה התעופה בניו יורק, שם חיכו קבוצה של חסידים לקבל את פני הצדיק.

בבוקר התפלל תפילת שחרית בבית המדרש הגדול של דודו כ"ק האדמו"ר מרחמיסטריווקא שליט"א בבורו פארק. אחרי התפילה עברו קהל המתפללים לתת ברכת שלום.

לאחר מכן נכנס האדמו"ר לחדר דודו כ"ק האדמו"ר מרחמיסטריווקא שליט"א מארה"ב, שקיבלו בכבוד גדול והושיבו על ידו.

שעה ארוכה שוחחו הצדיקים אודות מנהגי רחמיסטריווקא בימים הנוראים ובנוסחאות התפילה.

אחרי ששתו לחיים, אמר האדמו"ר שליט"א לדודו שברצונו לחזור עם פתקא ביום ג' לפני שחוזר לארץ ישראל להתברך בשנה טובה.

אחרי מנחה נסע האורח הגדול לקבוע מזוזה בבית החדש של משפחת מקורבו, הנגיד הרה"ח ר' חיים גרוס ע"ה, שם ישב עם בני משפחת המנוח ע"ה ודיברו על מעלת הצדקה שזכה המנוח ע"ה להיות בעל צדקה גדול ובעל חסד עצום, וודאי כעת בעולם הבא הוא זוכה לכבוד הראוי ומנוחתו בין צדיקים והקדושים בגן עדן.

משם נסע האדמו"ר מרחמיסטריווקא שליט"א עם פמלייתו לפלטבוש שם השתתף בשמחת שבע ברכות בבית האדמו"ר מסקווירא פלטבוש שליט"א.

לאחר מכן חזר לבורו פארק והשתתף בסעודת הבר המצוה לבן הנגיד הר' אלתר שמואל סטפנסקי – מעמודי התווך של חצר רחמיסטריווקא בירושלים. כן השתתף בשבע ברכות לנכד הנגיד הרב משה מנדל מנדלוביץ מפטרוני ישיבת מאור עיניים דחסידי רחמיסטריווקא בארה"ק.

משם פנה לשבע ברכות שערך הנגיד הרב וואלף זיכרמן לכבוד שמחת בית מונקאטש באולמי עטרת חי'. עם היכנסו לאולם, קיבלו סב החתן כ"ק האדמו"ר ממונקאטש בכבוד גדול והושיבו ליד נכדו החתן. בשמחה גדולה רקדו הקהל יחד עם הצדיקים לכבוד החתן והכלה.

לאחר מכן השתתף בשמחת החתונה לבן גאב"ד שטרסבורג שליט"א ומשם נסע לויליאמסבורג לשמחת נישואי משפחה מחסידיו.

בשעת לילה מאוחרת קיבל קהל בבית האכסניא בבית הנגיד ר' יהושע ברוקר בבורו פארק.

הבוקר בשעה 8:00 (שעון ארה"ב) צפוי כ"ק האדמו"ר מרחמיסטריווקא שליט"א להגיע לבית הנגיד ר' משה שמואל זופניק, שם יתפלל תפילת שחרית ויעלה לתורה בספר תורה של הרה"ק מרן בעל הדברי חיים זי"ע.

[nggallery id=165]