בהיכל ישיבת הרמ"א התכנסו רבני 'העדה החרדית', ובראשם הגאב"ד הגרי"ט וייס שליט"א, לסעודת ההילולא והשמיעו דברים חוצבי להבות • מהסעודה המשיכו לציון הגרמ"א פריינד זצ"ל בהר הזיתים

בהיכל ישיבת הרמ"א בשכונת גבעת משה בירושלים התכנסו רבני 'העדה החרדית', ובראשם הגאב"ד הגרי"ט וייס שליט"א, לסעודת ההילולא לכבוד יום השנה ה-15 להסתלקות גאב"ד 'העדה החרדית' בירושלים הגאון רבי משה אריה פריינד זצ"ל.

בסיום משניות כובד הרב מנחם מנדל עקשטיין, שזכה לשמש בקודש את בעל ההילולא במשך שנים רבות.

תלמידו הנאמן הגאון רבי יהושע רוזנברגר שליט"א רב שכונת הרמ"א בבית שמש וחבר בית דין של העדה החרדית נשא את המשא המרכזי. בדבריו הרחיב בגודל מעלת בעל ההילולא ומורשתו הרוחנית שהנחיל לתלמידיו.

כן נשא דברים הגרש"י שלזינגר.

אחרי סעודת ההילולא יצא הקהל לעבר הציון הקדוש בהר הזיתים, שם שפכו שיח שזכות בעל ההילולא תגן עליהם ותשפיע ישועות ונחמות.

[nggallery id=181]