בקרוב, יוגדרו מתחמים מיוחדים בבתי הספר ברחבי הארץ, בהם יותר לתלמידים לשוחח בסלולארי. תלמידים שישוחחו או ישגרו מסרונים בכיתות הלימוד או במסדרונות – ייענשו

משרד החינוך גיבש הנחיות חדשות לגבי אופן השימוש בטלפונים הסלולאריים בתחומי בתי-הספר, במסגרתן יוטלו עונשים על תלמידים שישוחחו בטלפון או ישלחו מסרונים בכיתות הלימוד או במסדרונות.

בקרוב יגדירו בבתי הספר מתחמים שבהם יותר לתלמידים לעשות שימוש במכשיר הסלולארי, בדומה לפינות עישון המפורסמות.

כבר לפני כשנה וחצי הוגשו שתי הצעות חוק לאיסור השימוש במכשירים סלולאריים בבתי הספר, אך ההצעות לא התקדמו לכדי חקיקה מאחר שבמשרד החינוך הבטיחו לבצע שורה של הגבלות בנושא.

במסגרת ההנחיות החדשות, יתבקש כל מנהל בית ספר לאתר מוקדים מסוימים בשטח המוסד, שבהם יותר לתלמידים להשתמש במכשירים הניידים.

במשרד החינוך מציינים כי דגש מרכזי יינתן לדוגמה האישית של המורים, שיידרשו למלא בעצמם אחר ההנחיות החדשות.