הראשל"צ שיבח את השלום עם דובאי והזהיר מפני המכשולות • צפו

הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א התריע בשיעורו השבועי נוכח החשש שרבים יעשו את חג הפסח בדובאי. "אני שמח על השלום עם מרוקו ודובאי, אך צריכים להיזהר שלא להפוך את השלום למכשולות". הראשל"צ ביאר כי הסכנה היא מפני חשש של כשרות


דברים נפלאים על כוח ברכתו של ה"בבא סאלי"

לרגל יום ההילולא – שיחה מדהימה של אדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א, על גדולת סבו הקדוש ה"בבא סאלי" זיע"א, סיפור נפלא על שאלת חלום שעשה הבבא סאלי, על ימיו הצעירים של הבבא סאלי, חטיפתו על ידי ישמעאלים, ושיחרורו תמורת כופר. וגם מעשה המקוה שהוכשר גם על פי דעתו של רבי יהודה אסאד, והמופת במילוי המקוה במי גשמים.


גילויים מיוחדים מגדולי הדורות על דרכי ההנהגה בימי השובבים

נה ימים באים

באגרת מפורטת ממיטת חוליו, מפרט ראב"ד מרוקו רבי יאשיהו פינטו, את דרכי ההנהגה בימי השובבי"ם, כפי שקיבל מסבו ה"בבא מאיר", ובציון עובדות ששמע מגדולי הדורות האגרת המפורטת, נשלחה לעשרות אלפי יהודים ברחבי העולם


לומדים, מתמידים, משיגים: התוכנית של עיריית ירושלים לבחורי הישיבות החסידיות

ביוזמת סגן ראש העיר הרב יוסי דייטש: תוכנית "מיין יום טוב" במסגרתה בחורי הישיבות ובני החבורות בחצרות הק' משלימים ידיעות נרחבות הלכות חג בחג, נבחנים וזוכים בפרסים מיוחדים – כל הפרטים


ההסתכלות הנכונה על החיים במבט של תורה – שיעורו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א ראב"ד מרוקו – פרשת וישלח

פניני הרי"ף – פרשת וישלח – ההסתכלות הנכונה על החיים במבט של תורה

המפגש בין יעקב לשרו של עשו כי שרית עם אלוהים ועם אנשים – כנגד מצוות של בן אדם לחבירו ושל לבן אדם למקום חובת הזהירות בבן אדם לחבירו – המעשה עם המטבע שנעלם – החובה לדון תמיד לכף זכות


שיעורו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו על פרשת וישלח "הכח והמעלה בשמירת הלשון"

מסופר על הבבא סאלי (רבי ישראל אביחצירא זצ"ל) שקילל אדם אחד שמע זאת אביו רבי מסעוד אביחצירא זצ"ל אמר לו אסור לך לקלל שמך ישראל(ישא ברכה) לך מותר רק לברך אנשים. כי אדם שמקלל גורם לדברים קשים שאין קשה ממנו.


נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו